- NEWSLETTER --= Aby otrzymywać NEWSLETTER podaj swój adres email (telefon1) i naciśnij ZAPISZ =-

Akceptuję Regulamin NEWSLETTERA - aby zapoznać się z treścią kliknij TUTAJ
Wyrażam zgodę na uży­wa­nie przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6, te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych urzą­dzeń koń­co­wych, któ­rych je­stem użyt­kow­ni­kiem, dla ce­lów mar­ke­tingu bez­po­śred­niego zgod­nie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo te­le­ko­mu­ni­ka­cyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 z późn.zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.). Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, informuje, że jest administratorem Pani/a danych podanych w związku z subskrypcją newslettera. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu cyklicznego wysyłania newslettera zawierającego informacje promocyjne i marketingowe i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do skorzystania z usługi subskrypcji Newslettera. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia.
Wyrażam zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 9 września 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz.1219 z późn. zm. ) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej od Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Kaliszu.

adres e-mail:
nr telefonu komórkowego2:

1 - podanie telefonu jest opcjonalne, aby zarejestrować telefon wymagane jest podanie adresu e-mail
2 - tylko polskie sieci komórkowe, wymagany format: 48.600111222

Aby dopisać lub zmienić istniejący nr telefonu podaj swój e-mail ponownie i wpisz inny nr telefonu.