- NEWSLETTER -

REGULAMIN NEWSLETTERA
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu
  1. Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – w tym wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady, projekcje kina Centrum 3D festiwale,koncerty,itd.

  2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, newsletter wysyłany jest zazwyczaj dwa razy w tygodniu

  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość przez link z ostatniego otrzymanego newslettera lub poprzez stronę www.ckis.kalisz.pl.

  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera

  5. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim

  6. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz częstotliwość wysyłania wiadomości w zależności od ilości wydarzeń w danym tygodniu.